Jean-Paul Sartre napsal: „Zlo je silné tam, kde dobro mlčí.“ Tento příběh by nikdy nemohl být napsán, kdyby jedna žena nepromluvila. A její trápení by také nemohlo skončit.

tištěném magazínu, který pro Vás píšu, Vám pomáhám v sobě objevit mnoho schopností a dovedností, které musíte mít, abyste v životě překonali problémy. Této se pousmějete, jak vypadá snadná. Jak to někdo nemůže zvládnout? zlomíte nad ním hůl. Ta dovednost se totiž nazývá MluvitPromluvit o tom, co se mi děje. A přesto to není snadné a já Vás o tom přesvědčím. A současně požádám všechny, kterých se toto týká, aby sebrali odvahu a promluvili. Protože tento příběh není jen o ní. Je o vás.